25 Jaar geschiedenis

25 Jaar geschiedenis

25 Jaar geschiedenis

September 1987. In de dan nog zelfstandige gemeente Geleen schijnt de zon. Tegenover het stadhuis, op het terras van het Cornerhouse, zitten twee mannen te genieten van de mooie nazomer, terloops kijkend naar de passerende dames. Het zijn Hans van Aubel en Iwan Povse.

Al genietend van een lekker glas Brand bier vragen de mannen zich af waarom ze dit niet vaker doen. En waarom dan ook niet in een groter gezelschap van gelijkgestemde broeders? En dan ook eens niet praten over het werk en onze beroepen, maar over zaken die er echt werkelijk toe doen.

Zo gezegd zo gedaan. Korte tijd later wordt in Hotel Colaris in Beek een eerste diner gehouden met drie à vier potentiele leden van de dan nog op te richten club. De belangstelling is goed, en later dat jaar, op 16 november wordt in Hotel Riche de ‘oprichtingsvergadering’ gehouden van Kiwanis Club Geleen. Daarbij zijn ook vertegenwoordigers aanwezig van Kiwanis clubs uit Sittard en Roermond, de sponsorclubs.

Eind jaren tachtig is Kiwanis Nederland volop in beweging. Dit komt nadat de internationale Kiwanis organisatie, opererend vanuit de Verenigde Staten, in 1986 toestemming heeft gegeven om in Nederland een zelfstandig district op te richten. De eerste Kiwanisclub in Nederland was al in 1965 opgericht in Amsterdam. Als zelfstandig district ontstaat de mogelijkheid in Nederland om ook buiten Amsterdam clubs op te richten. Dus ook in Limburg, en in Geleen.

Kiwanis positioneert zich als een wereldwijde organisatie van vrijwilligers die zich inzet voor het verbeteren van de wereld, kind per kind en gemeenschap per gemeenschap.  Het motto van Kiwanis is ‘serving the children of the world’, het dienen van de kinderen in de wereld.  Op vele manieren dragen de vrijwilligers van Kiwanis bij aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.

Kiwanis is een wereldwijde serviceorganisatie, georganiseerd in lokale clubs en netwerken. Anno 2021 telt Kiwanis Nederland bijna 1950 leden in 100 clubs,  in 14 regio's. Wereldwijd telt Kiwanis ruim 8000 clubs met meer dan een half miljoen leden.

Essentieel bij Kiwanis is de aard van de club. Het is een serviceclub, geen businessclub. Het is ook geen lunch- of dinnerclub. Het concept van serviceclub sluit perfect aan bij de wens van de oprichters in Geleen. Maar het opzetten van een officiële Kiwanisclub blijkt niet makkelijk. Eind 1988, een jaar na het ‘oprichtingsdiner’ zit er maar weinig schot in de ontwikkeling. “We zijn al een half jaar niet meer bij elkaar geweest,” moeten de oprichters uitleggen als er een vraag komt vanuit de Nederlandse Kiwanisorganisatie.

‘Peetvader’ Geert van den Akker, Gouverneur van Kiwanis District Nederland, die aan de basis heeft gestaan van meerdere Limburgse Kiwanisclubs, adviseert Hans van Aubel om het over een andere boeg te gooien. Niet zakelijke kennissen bij elkaar brengen en dan iets proberen te organiseren, maar vrienden uit onze eerste of twee kring vragen, en een gevarieerde combinatie van beroepen bij elkaar brengen. Liefst van iedere beroepsgroep één vertegenwoordiger. Tijd voor een herstart dus.

Hans pakt dit meteen op en gaat aan de slag met een harde kern van drie leden. Iedere maand komen ze bij elkaar bij Hotel Riche voor een vergadering waarbij het vinden van nieuwe leden prominent op de agenda staat. Ze maken een keuze voor een rustige groei van vier à vijf leden per jaar. “Kwalitatief en hoog uit de boom,” aldus de eisen.

Deze aanpak levert resultaat op. In 1991 is het ledenbestand gegroeid tot 14 en vergadert de groep twee keer per maand, conform de regels van Kiwanis International. Daaronder ook een vergadering met een diner.

Bij notaris Wim Poeth in Stein – inmiddels ook lid van de club – wordt op 2 oktober 1991 de oprichtingsakte ondertekend voor Stichting Kiwanis Geleen. Doel van de stichting: “het vergaren van gelden en goederen voor goede doelen en/of armlastige projecten” en “het organiseren van festiviteiten in de meest ruime zin van het woord.” Naast Hans van Aubel bestaat het bestuur ook uit George Niederer en Joop Otten.

Met deze groep wordt in 1991 de eerste Kiwanis Soiree georganiseerd, een feestavond in de Hanenhof. De opbrengst – zo’n 15.000 gulden – wordt gebruikt voor buitenspeeltoestellen voor crisisopvangcentrum Het Baken, een soort blijf-van-mijn-lijf huis, aan het Jubileumplein in Geleen. Het potentieel van de club is daarmee duidelijk. Ook de Vereniging tegen Kindermishandeling kan in de beginjaren op de steun van Kiwanis rekenen.

In 1992 verhuist de club van Hotel Riche naar restaurant De Lijster op Rijksweg. De ambiance van De Lijster – met een kleine privé-bar en lekker eten – doet de club goed. Ondanks enig verloop groeit de club gestaag verder met vijf à zes nieuwe leden per jaar. In 1992 zijn er 21 leden en wordt een volgende grote stap gezet in de ontwikkeling: de charter.

De ambities binnen de club leiden in 1992 tot de planning voor de chartering. Om te charteren als Kiwanisclub zijn er minimaal 25 leden nodig en een of meer gerealiseerde projecten met een gezamenlijke opbrengst van circa 10.000 gulden.

Na zes jaar en 85 vergaderingen is het dan eindelijk zo ver. In mei 1993 is de Hanenhof de locatie voor het groot Charter feest van Kiwanisclub Geleen. Hans van Aubel, als oprichter en eerste ‘President’, is zo trots als een aap. Om drie uur ’s middags op zaterdag 22 mei begint een academische zitting in de kleine zaal met zo’n 50 genodigden. ’s Avonds is er een diner dansant met 160 sponsoren en gasten, waaronder ook de Kiwanisclubs uit Sittard en Roermond die de oprichting van Kiwanis Geleen hebben ondersteund als sponsorclub, en de clubs uit Stein en Brunssum. Mannenkoor Mignon zingt ‘Limburg mien landj’ en de Roemeen Gregor Serban verzorgt een spetterend optreden.

Onder de gasten ook de ambassadeur van Roemenië, Dr. Ion Angbel, met zijn gevolg. Het charterproject van Kiwanisclub Geleen is een ambulance, gevuld met medicijnen, voor een ziekenhuis in de Roemeense stad Corabia, aan de Donau bij de grens met Bulgarije. Met zo’n 20.000 inwoners is Corabia ongeveer net zo groot als Geleen (sinds 2010 bestaat ook daar een lokale Kiwanisclub).

Als onderdeel van het project – met een opbrengst van zo’n 50.000 gulden – gaan leden Gerrit Langen en Jan Konig met een kleine vrachtwagen, en met de ambulance op een aanhanger, in de zomer van 1993 naar Corabia om deze daar ter plekke af te leveren.

“Wij verwachten met ongeduld de ambulance die u ons aanbiedt”, schrijft Dr. Enache Victoria, directeur van het ziekenhuis in Corabia, aan de club in Geleen.

De zesdaagse reis met de ambulance naar Roemenië is een prominent onderdeel geworden van de geschiedenis van Kiwanis Geleen. Gerrit Langen praat er nog altijd over. Na 25 jaar is de ambulance zeker niet meer in gebruik. Er zijn zelfs geruchten dat deze na goed gebruik als geitenstal ergens in een wei is terecht gekomen.

De leden op het moment van de charter in 1993 zijn: Hans van Aubel. Steven Ausems, Chris Baltus, Frank van Buren, Piet Chorus, Peter de Coninck, Jan Dols, Harry Eygelshoven, Leon Frissen, Jan Hettinga, Harry Hennekens, Fred Hillebrand, Frank van Hulst, Jan Konig, Gerrit Langen, George Niederer, Joop Otten, Wim Poeth, Iwan Povse, Theo Vaessen en Ger Quadackers.

De hechte en intensieve samenwerking rondom het charterproject betekent ook dat Kiwanis Geleen zich sterk ontwikkelt als vriendengroep. De vroege jaren van Kiwanis Geleen kenmerken zich ook door veel activiteiten die niets met vergaderen te maken hebben zoals onder meer wandel weekends naar bijvoorbeeld Simonskall, uitstapjes naar Straatsburg en de Tweede Kamer in Den Haag,

 

Daarnaast mag het duidelijk zijn dat het de mannen van Kiwanis Geleen - en ook hun dames - niet ontbreekt aan een gezonde dosis humor hetgeen blijkt uit een aantal bijzondere 1 april grappen die zijn opgenomen in de analen van Kiwanis Geleen.

Bijzonder memorabel is de grap van een officieel – per fax - aangekondigde milieutechnisch onderzoek – inclusief grondboring - in de tuin van een bevriend Kiwanis lid in Sittard, Ir. Harry Eijgelshoven. Enkele dagen na de fax van Geodynamica BV – verstuurd op 28 maart – verschijnt aan de Kastanjelaan een bouwkeet en een grote grondboormachine, die in de voortuin – na werkoverleg – wordt geïnstalleerd. Harry had inmiddels al schriftelijk – en uitermate serieus – bezwaar aangetekend tegen het onderzoek. Pas vlak voordat de boor het groene gazon zou doorklieven begreep Harry dat het een grap was. “Ongelooflijk!” schrijft hij in een reactie aan Kiwanis Geleen. “Met deze geweldige crew is iedereen en alles te slaan.”

Naast alle ‘Fun and Friendship’ staat ook Fundraising hoog in het vaandel. Met het ambulanceproject heeft de vriendenclub de toon gezet voor ambitieuze projecten in de daar op volgende jaren. Kiwanis Geleen wil doorgaan met projecten en geld bij elkaar halen voor goede doelen ten behoeven van kinderen. Er komen talloze initiatieven, zoals een boekenkraam op de braderie van Oud-Geleen. Er wordt wijn verkocht door een wijncommissie.

De Soiree is niet een eenmalig iets gebleven maar heeft zich door de jaren heen verder ontwikkeld. Artiesten als Ogene, Edsilia Rombley, Belle Perez, Peter van het Groenewoudt en Lee Towers hebben er door de jaren heen op het podium gestaan. De tweejaarlijkse Soiree, nu in uitgaanscentrum De Mondial, is de voornaamste bron om de goede-doelen-pot mee aan te vullen.

Dat de opbrengst ten goede moet komen aan kinderen – direct of indirect; daar is geen twijfel over. Maar de vraag die vaak op tafel komt tijdens de vergaderingen is of Kiwanis Geleen projecten moet steunen in het buitenland ver weg, of in de eigen regio dicht bij. Het antwoord is tweeledig. Samen met andere Kiwanis clubs, in Nederland en wereldwijd, worden projecten gesteund zoals bijvoorbeeld een Kiwanishuis bij een ziekenhuis waar familieleden van patiëntjes kunnen logeren, en het wereldwijde Stop Tetanus project.

Door de jaren heen is duidelijk geworden dat ook in Geleen en omstreken kinderen zijn die behoefte hebben aan extra ondersteuning. Vandaar dat Kiwanis Geleen aansluiting heeft gezocht bij lokale/regionale initiatieven. De goede-doelen-pot van Kiwanis Geleen wordt dan ook breed ingezet om te voldoen aan verzoeken die te maken hebben met kinderen in Geleen en omgeving.

Ook de kinderen van vroeger worden niet vergeten. De afgelopen jaren organiseert Kiwanis Geleen regelmatig een busreis door Limburg voor ouderen die niet meer makkelijk hun huis uit komen.

‘Serving the Children of the World’ blijft centraal staan bij de Kiwanis, ook in Geleen. ‘FFF’ – Fun, Friendship en Fundraising – zijn daarvoor de smeermiddelen. Het idee dat in 1987 op het terras van het Cornerhouse is geboren is nog altijd springlevend.

In ons jubileumjaar 2018 kent Kiwanis Geleen de volgende 22 leden: Gerrit Langen, Math Claassens, Carel Maass, Marc Schols, Raymond Frenken, Ivo op den Camp, Maurice Frenken, Wim Heusschen, Richard Beckers, Frans Bronneberg, Ruud van der Velden, Roy Lacroix, Paul Gerono, Ben Keller, Luck Brouns, Bart-Jan Bartholomeus, Peter Stam, Grennes Quee, Stefan Hooghiem, Oliver Vencken, Juun Ubachs en Ben van Tilburg.