Kiwanis Serviceorganisatie

Kiwanis Serviceorganisatie

Kiwanis Serviceorganisatie

Kiwanis is een serviceclub, een club van mensen die door het opzetten en uitvoeren van activiteiten geld bijeenbrengen (fundraising) en dat bijeengebrachte geld uitgeven aan goede doelen (fundspending).

Een Kiwanis serviceclub heeft naast de genoemde doelstelling vooral persoonlijke ontplooiing van het individuele lid voor ogen.

De zes doelstellingen van Kiwanis

  1. Menselijke en geestelijke waarden boven materiële waarden stellen.
  2. In het dagelijkse leven toepassen van de Gulden Regel: “Behandel een ander zoals je zelf behandeld zou willen worden”.
  3. Positief werken aan kansen die op je af komen.
  4. Laat zien wie je bent door bewust, actief en doeltreffend mee te doen aan projecten, die kunnen bijdragen aan een betere maatschappij.
  5. Door frequent bezoeken van de Kiwanisclub blijvende en waardevolle vriendschappen opbouwen.
  6. Rechtvaardigheid en loyaliteit bevorderen.

Interesse om je in Geleen aan te sluiten bij de Kiwanis? Stuur dan een korte mail of vol onderstaand formulier in. Onze past-president neemt dan contact met je op.
/imagecache/lg/uploads/2021/01/bild-5.jpg

Bart-Jan Bartholomeus
Past President 
past-president@kiwanis-geleen.nl

Aanmelden als vrijwilliger