Snoezelruimte voor Parkschool

Snoezelruimte voor Parkschool

In de periode december 2009 tot augustus 2011 bouwde Stichting Kindante in samenwerking met de gemeente Sittard-Geleen in Limbricht de Parkschool voor So en VSO aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen.

Tijdens de nieuwbouw periode van de Parkschool bleek dat slechts een klein bedrag beschikbaar was van rijkswege voor vergoeding van speeltoestellen voor de Parkschool. De kosten van de noodzakelijk geachte speeltoestellen waren 4 keer groter dan het beschikbare budget.

Daarnaast was een grote behoefte aan een snoezelruimte. Dit is een ruimte waarin kinderen tot rust kunnen komen d.m.v. onder andere geluid- en lichtsignalen , bewegende delen en een waterbed.(Hiervoor was geen budget beschikbaar).

Deel deze post