Kumi project

Kumi project

Naast het verbeteren van de verloskundige zorg in Kumi Hospital houdt de stichting zich sinds 3 jaar ook bezig met directe hulp aan de allerarmsten. Tijdens het veldwerk worden gezinnen bezocht met een geestelijk en/of lichamelijk gehandicapt kind. Het betreft dan de armste gezinnen, die zelf niet in de mogelijkheid zijn naar het ziekenhuis te komen. Het hebben van een geit betekent in landen als Oeganda méér dan alleen het ‘hebben van een geit’. Een (vrouwelijke) geit kan melk geven, welk een grote voedingsbron is. Daarnaast kan deze geit voor nakomelingen zorgen, welke weer doorgegeven worden aan andere familieleden óf verkocht worden. Door de verkoop van circa 8 geiten, kunnen mensen een koe kopen. Deze geeft weer meer melk en daardoor meer mogelijkheden.

Afhankelijk van waar de mensen precies wonen in Kumi District kost een geit €30,- tot €35,- .

De geiten worden gekocht door veldwerkers van het ziekenhuis, waardoor ook gegarandeerd kan worden dat de mensen het geld niet aan andere zaken uitgeven.

Deel deze post