Klimb In Love for India

Klimb In Love for India

Kiwanis Geleen ondersteunt het KILI (Klimb In Love for India) project van de in Geleen geboren Anouk Prop, psychologe in Maastricht.
Het doel van het project is geld in te zamelen om de kinderen (45 jongens en 31 meisjes) van het weeshuis Deenabandhu in India, zoveel mogelijk op weg te helpen in hun ontwikkeling naar een kansrijk, goed leven.
Dit conform het Kiwanis International motto: Serving the Children of the World.

Deel deze post